Sinustako Vuoden Fieldi?Yhdistyksemme palkitsee vuoden parhaiten menestyneet fieldit alla olevien sääntöjen mukaisesti. Tule mukaan ja lähetä fieldisi tulokset määräaikaan mennessä. Ilmoita mielellään vain ne tulokset, joilla haluat osallistua kilpailuun. Muista ilmoittaa näyttelytuloksissa kunkin näyttelyn kohdalla kuinka monta fieldiä ko. näyttelyyn oli ilmoitettu virallisiin luokkiin.

Vuoden fieldit palkitaan vuosikokouksessa.

Muutokset Vuoden Fieldi -kilpailujen sääntöihin tekee Fieldspanielit ry:n hallitus.

Näyttely-fieldi

Kilpailuoikeus on yhdistyksen jäsenillä sekä heidän omistamillaan fieldspanieleilla.

Kilpailussa huomioidaan kotimaan viisi parasta näyttelytulosta. Jos kilpailuissa tulee tasatilanne, ratkaisee silloin ryp/bis-sijoitusten määrä voittajan.

Vuoden Pentu, Vuoden Juniori ja Vuoden Veteraani -kilpailuiden osalta pisteet lasketaan ROP-pisteiden mukaisesti.
Esimerkki: Rop-pentu/Rop-juniori/Rop-veteraani 10 pistettä
Vsp-pentu/Vsp-juniori/Vsp-veteraani 6 pistettä
(ei siis erikseen lisäpisteitä laatuarvostelusta tai koiramäärästä)
Lisäksi rop-pennuilla mahdolliset ryhmä- ja bis-sijoitukset alla olevien pisteiden mukaan. Rop-veteraaneille lasketaan vain bis-sijoitukset alla olevien pisteiden mukaan. 

Laatuarvostelu:
erinomainen 5 pistettä 
erittäin hyvä 2 pistettä (ei lisäpisteitä)

Lisäksi koiralle, joka sai näyttelyssä erinomaisen laatuarvostelun lisäpisteitä rodussa arvostellun koiramäärän mukaan seuraavasti:

Koiria rodussa:
alle 5 koiraa 5 pistettä
5-10 koiraa 10 pistettä
11-15 koiraa 15 pistettä
16-20 tai yli koiraa 20 pistettä

Muut lisäpisteet: ROP 10 pistettä | VSP 6 pistettä
PU/PN2 3 pistettä | PU/PN3 2 pistettä | PU/PN4 1 pistettä
RYP 1. 10 pistettä | RYP 2. 7 pistettä | RYP 3. 5 pistettä | RYP 4. 3 pistettä

Edellisten lisäksi:
Kansainvälisessä ja kaikkien rotujen näyttelyissä:
BIS 1. 8 pistettä | BIS 2. 6 pistettä | BIS 3. 4 pistettä | BIS 4. 2 piste.

Ryhmänäyttelyissä ja Erikoisnäyttelyssä:
BIS 1. 6 pistettä | BIS 2. 4 pistettä | BIS 3. 2 pistettä | BIS 4 1 piste

MEJÄ-fieldi
Fieldspanielit Ry palkitsee vuosittain Suomen Kennelliiton alaisissa jäljestämiskokeissa kaksi AVO- ja kaksi VOI-luokassa parhaiten menestynyttä, yhdistyksen jäsenen omistamaa fieldspanielia.

"Vuoden Mejä-fieldi" -kilpailuun osallistumiseksi, omistajan tulee toimittaa koetulokset yhdistyksen hallituksen erikseen nimeämälle henkilölle seuraavan vuoden 1.-31.1. välisenä aikana.

Avoin luokka
Vuoden (1.1.-31.12.) kaksi parasta tulosta huomioidaan. Kilpailupisteet ovat suoraan kokeesta saadut pisteet. Useamman koiran ollessa tasapisteissä, huomioidaan yksittäinen parempi tulos.
Pistetilanteen ollessa edelleenkin tasan ja laskentaan lähetetty tulos on rodun mestaruuskokeesta, katsotaan tämä voittajaksi. Jos pistetilanne on edelleenkin tasan, voitto jaetaan eniten pisteitä saaneiden kesken.
Koira, joka on saanut 2 x AVO1-tulosta ja on siten noussut voittajaluokkaan, jossa myös startannut, tulee pisteet ilmoittaa ylemmän luokan eli voittajaluokan laskentaan. Jos ylemmän luokan startteja ei ole, tulokset voi toimittaa avoimen luokan laskentaan. 

Voittajaluokka
Vuoden (1.1.-31.12.) kaksi parasta tulosta huomioidaan. Kilpailupisteet ovat suoraan kokeesta saadut pisteet. Jos useampi koira on tasapisteissä, otetaan alla olevat kohdat huomioon yksi kerrallaan ja listatussa järjestyksessä;

1) Yksittäinen parempi tulos
2) Laskentaan lähetetty tulos on:
     - MejäSM-kokeesta (kaikkien rotujen)
     - Spanielien mestaruuskokeesta
     - Fieldspanielien mestaruuskokeesta 

Mikäli pisteet ovat edelleenkin tasan, voitto jaetaan tasapisteissä olevien fieldien kesken.

MEJÄ-mestaruus
Kokeen järjestäminen
Koe järjestetään joko omana kokeenaan tai se voidaan pitää toisen yhdistyksen järjestämän kokeen yhteydessä. Kokeen tarkoituksena on valita fieldspanieli-rotuisten koirien vuotuinen MEJÄ-mestari. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa Fieldspanielit ry:n lahjoittaman kiertopalkinnon, jolle on laadittu omat säännöt:

Ajankohta
Koe järjestetään vuosittain.

Osallistumisoikeus
Kokeeseen voivat osallistua MEJÄ-kokeen voittajaluokassa kilpailevat fieldspanielit. Muilta osin sovelletaan metsästyskoirien jäljestämiskokeen sääntöjä (ks. Kennelliiton säännöt).

Osallistujien valinta
Kokeessa kilpailee enintään 5 koiraa + edellisen vuoden MEJÄ-mestari. Edellisen vuoden mestarilla on oikeus osallistua kokeeseen ilman pistelaskentaa. Mestarin tulee kuitenkin noudattaa koekohtaisesti annettuja ilmoittautumisaikoja ym. ohjeita. Muut viisi koiraa valitaan MEJÄ-kokeiden voittajaluokassa saamien kahden parhaan pistemäärän yhteenlasketun summan perusteella paremmuusjärjestyksessä. Toinen tulos saa olla edelliseltä koekaudelta. Mikäli useammalla kuin viidellä koiralla on koepaikkaan oikeuttava pistemäärä, alimman saman pistemäärän omaavien koirien kesken osallistumisoikeus valitaan arvalla. Jos edellä mainitut ehdot täyttäviä koiria ei ilmoittaudu riittävästi, koepaikat täytetään luokkanousijoilla.

Mestaruus
Vuoden MEJÄ-mestariksi nimetään tässä kokeessa parhaan tuloksen voittajaluokassa saanut fieldspanieli. Jos osallistujista mikään koira ei saavuta palkintosijaan oikeuttavaa tulosta, voittajaa ei siltä vuodelta nimetä.

Sääntömuutokset
Näihin sääntöihin muutokset tekee Fieldspanielit ry:n hallitus. Säännöt astuivat voimaan 1.1.2015 (päivitetty 2016).

Fieldspanielien MEJÄ-mestari -kiertopalkinnon säännöt
Tämän kiertopalkinnon on lahjoittanut Fieldspanielit ry. Palkinnosta kilpaillaan Fieldspanielien MEJÄ-mestaruuskokeen voittajaluokassa.

Palkintoon saa kiinnityksen vuodeksi Vuoden MEJÄ-mestariksi kokeessa nimetty, parhaan tuloksen voittajaluokassa saanut fieldspanieli. Kiertopalkinnon mukana tulee myös pokaali, joka jää muistoksi palkinnon saajalle saavutetusta mestaruudesta.

Palkinto kiertää kuusi (6) vuotta ja se on jaettu ensimmäisen kerran 25.5.2014 Fieldspanielien MEJÄ-mestaruuskokeessa Ruoveden Pilkotussa. Palkinnon saa itselleen kuuden vuoden jälkeen se koira, jolla on eniten kiinnityksiä palkintoon. Jos palkintoon on useampia kiinnityksiä kahdella tai useammalla koiralla saman verran, palkinnon saajan ratkaisee arpa. Jos yhdelläkään koiralla ei ole enempää kuin yksi kiinnitys palkintoon, palkinnon saa omakseen vuonna 2019 MEJÄ-mestariksi nimetty koira.

Voittaneen koiran omistaja kaiverruttaa kiertopalkintoon koiransa nimen ilman titteleitä ja vuosiluvun.

Palkinnon saaja sitoutuu palauttamaan kiertopalkinnon joko seuraavaan järjestettävään MEJÄ-mestaruuskokeeseen tai hyvissä ajoin ennen sitä rotuyhdistyksen puheenjohtajalla.

MEJÄ-tulokas
Koe järjestetään vuosittain Fieldspanielien MEJÄ-mestaruuskokeen yhteydessä, ja sen tarkoituksena on valita fieldspanielirotuisten koirien avoimen luokan vuotuinen MEJÄ-mestari.

Ajankohta
Koe järjestetään vuosittain.

Osallistumisoikeus
Kokeeseen voivat osallistua MEJÄ-kokeen avoimessa luokassa kilpailevat fieldspanielit. Muilta osin sovelletaan metsästyskoirien jäljestämiskokeen sääntöjä.

Osallistujien valinta
Kokeessa kilpailee enintään kuusi fieldspanielia, jotka saavat paikan kokeeseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koejärjestelyiden vuoksi osanottajamäärää saatetaan joutua rajoittamaan.

Mestaruus
Vuoden MEJÄ-tulokkaaksi nimetään tässä kokeessa parhaan avoimen luokan tuloksen saanut fieldspanieli. Jos osallistujista mikään koira ei saavuta palkintosijaan oikeuttavaa tulosta, voittajaa ei siltä vuodelta nimetä.

Sääntömuutokset
Näihin sääntöihin muutokset tekee Fieldspanielit ry:n hallitus. Korjatut säännöt astuivat voimaan 01.01.2015.

Fieldspanielien Vuoden MEJÄ-tulokas -kiertopalkinnon säännöt
Tämän kiertopalkinnon on lahjoittanut Fieldspanielit ry. Palkinnosta kilpaillaan Fieldspanielien MEJÄ-mestaruuskokeen yhteydessä järjestettävässä avoimen luokan Vuoden MEJÄ-Tulokas kilpailussa.

Palkintoon saa kiinnityksen vuodeksi kerrallaan Vuoden Tulokkaaksi kokeessa nimetty, parhaan tuloksen avoimessa luokassa saanut fieldspanieli. Kiertopalkinnon mukana tulee myös pokaali, joka jää muistoksi palkinnon saajalle saavutetusta avoimen luokan tuloksesta.

Palkinto kiertää kuusi (6) vuotta ja se on jaettu ensimmäisen kerran 25.5.2014 Fieldspanielien MEJÄ-mestaruuskokeessa Ruoveden Pilkotussa. Palkinnon saa itselleen kuuden vuoden jälkeen se koira, joka on tullut Vuoden MEJÄ-Tulokkaaksi parhaalla pistemäärällä. Jos samalla pistemäärällä on useampi kuin yksi koira, saajan ratkaisee arpa.

Voittaneen koiran omistaja kaiverruttaa kiertopalkintoon koiransa nimen ilman titteleitä ja vuosiluvun.

Palkinnon saaja sitoutuu palauttamaan kiertopalkinnon joko seuraavan järjestettävään MEJÄ-mestaruuskokeeseen tai hyvissä ajoin ennen sitä rotuyhdistyksen puheenjohtajalle.

TOKO-fieldi
Fieldspanielit ry palkitsee vuosittain Toko-kokeissa parhaiten menestyneen yhdistyksen jäsenen omistaman fieldspanielin.

Vuoden (1.1.-31.12.) tuloksiin ilmoitetaan kaksi parasta tulosta. Mikäli useampi fieldspanieli saa samat pisteet, palkinto jaetaan ylemmässä luokassa kilpailleelle koiralle. Samassa luokassa kisaavien koirien tasatilanne ratkaistaan laskemalla koirien Toko-kilpailuissa saavuttamat pisteet yhteen ja palkinto jaetaan korkeimman yhteispistemäärän saavuttaneelle koiralle. Jos pisteet tämänkin jälkeen menevät tasan, palkinto jaetaan koiralle, jolla on korkein pistemäärä yksittäisestä kilpailusta.

Vuoden Toko-fieldi -kilpailuun osallistumiseksi tulokset toimitetaan yhdistyksen hallituksen erikseen nimeämälle henkilölle määräaikaan mennessä.

LuokkaTulosPisteet
ALOALO I3

ALO II2

ALO III1
AVOAVO I6

AVO II5

AVO III4
VOIVOI I9

VOI II8

VOI III7
EVLEVL I12

EVL II11

EVL III10

Koulutustunnuksista TK1-TK4 koira saa myöntämisvuonna 5 pistettä kustakin tunnuksesta.

Valionarvosta (FI TVA) koira saa myöntämisvuonna 10 pistettä.

AGILITY-fieldi
Fieldspanielit ry palkitsee vuosittain Agility-kilpailuissa parhaiten menestyneen yhdistyksen jäsenen omistaman fieldspanielin. Vuoden (1.1.-31.12.) tuloksiin ilmoitetaan viisi parasta tulosta, joista enintään kaksi saa olla hyppyradalta. 

Mikäli useampi fieldspanieli saa saman pistemäärän, voiton vie koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Samassa luokassa kisaavien koirien voiton ratkaisee nollaratojen määrä eli koira, jolla on enemmän nollaratoja, voittaa. Mikäli nollaratoja on yhtä monta, voittaa koira, jolla on useampi tupla-nollatulos eli koira on saanut kisassa kaksi peräkkäistä nollatulosta.

Mikäli koira on siirtynyt kolmannesta luokasta takaisin kakkosluokkaan, lasketaan sen pisteet kakkosluokan mukaan.    

Virhepisteet1-luokka2-luokka3-luokka
06810
0.01 - 5468
5.1- 10346
10.1 - 15234
15.1 - 123

Lisäksi koira saa kilpailusijoituksista seuraavat pisteet: 1. sija 5 pistettä, 2. sija 4 pistettä ja 3. sija 3 pistettä.

Koira saa LUVAsta (luokkavaihto) 5 pistettä.

SERTin (SERT-A tai SERT-H) saanut koira saa 5 pistettä kustakin kilpailukauden aikana saadusta SERTistä.

FI AVA- ja/tai FI AVA-H-valionarvon saavuttanut koira saa myöntämisvuonna 10 pistettä/ valionarvo

RALLY-TOKO-fieldi
Vuoden paras rally-toko –koira palkintoa voivat hakea Fieldspanielit ry:n jäsenten omistamat koirat. Palkinnosta kilpaillaan kalenterivuosittain. Tuloksista huomioidaan koiran neljä (4) parasta kilpailutulosta.

Kilpailutuloksista annetaan pisteitä seuraavasti:
   ALOAVOVOIMES
100-913456
90-812345
80-701234

Lisäpisteitä annetaan koiran kilpailuvuonna saavuttamista koulutustunnuksista ja Suomen Kennelliiton vahvistamasta rally-tokovalion arvosta sekä piirinmestaruuskilpailussa ja Suomenmestaruuskilpailussa saavutetuista sijoituksista seuraavasti:

Myönnetty RTK – koulutustunnus 1-4: 5 pistettä/koulutustunnus myöntämisvuonna.

Suomen Kennelliiton vahvistama Rally-tokovalion arvo 10 pistettä myöntämisvuonna.

Kilpailu1. sija2. sija3. sija
Piirimestaruus864
SM-kilpailu12108

Jos useampi koira saa saman yhteispistemäärän, palkinto jaetaan ylemmässä luokassa kilpailleelle koiralle. Jos saman yhteispistemäärän saaneet koirat ovat kilpailleet samassa luokassa, lasketaan koirien rally-tokokilpailuissa saavuttamat pisteet yhteen ja palkinto jaetaan korkeimman yhteispistemäärän saavuttaneelle koiralle. Jos pisteet tämänkin jälkeen menevät tasan, palkinto jaetaan koiralle, jolla on korkein pistemäärä yksittäisestä kilpailusta.